Bij Win4All komt bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen

De Staat van Flevoland is het initiatief van Win4All – Economic Board Flevoland. Win4All is een gezamenlijk gedragen initiatief van bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie.

Om de groei in de regio te versterken zijn vijf challenges (uitdagingen) geformuleerd. Per challenge ontwikkelt Win4All projecten, die partners met inzet van eigen mensen en middelen uitvoeren. De thema’s van De Staat van Flevoland (vestigings- en ondernemersklimaat – onderwijs en arbeidsmarkt – nieuwe economie) sluiten aan op deze challenges.

Behoud van talent

Ondernemers moeten aan voldoende talent kunnen komen om te kunnen groeien. Deze mogelijkheid is er op dit moment nog niet voldoende doordat er sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt. Wat de recente coronacrisis hieraan gaat veranderen weten we nog niet maar de strijd om jong talent zal hoogstwaarschijnlijk blijven bestaan.

Toegang tot kapitaal

Groei van het bedrijfsleven vraagt om extra investeringen in schaalvergroting. Een Flevolandse ondernemer heeft echter minder kans om financiering te vinden dan een ondernemer in de Randstad. Win4All heeft als doel om de toegang tot kapitaal voor Flevolandse bedrijven te verbeteren, zodat ondernemers hun groeiambities waar kunnen maken.

Ondernemers netwerken

Ondernemersnetwerken zijn van groot belang voor de kwaliteit van een regionaal ecosysteem. Deze netwerken zijn in Flevoland, net als de provincie zelf, nog relatief jong. Om optimale condities voor ondernemerschap te creëren zal Win4All inzetten op versterking hiervan.

Versterken groeisectoren

Flevoland is historisch sterk op het gebied van agrofood, maar er doen zich ook steeds meer kansen voor in de logistieke sector, op het gebied van circulaire economie en digitalisering. Win4All zet zich in om deze kansen maximaal te benutten en Flevolandse ondernemers te helpen groeien. Samen met onze partners willen wij deze sectoren verder helpen ontwikkelen en versterken. Enkele sectoren zoals agrofood, logistiek en digitalisering trekken hierbij voor Flevoland specifiek de aandacht.

Versterken imago van Flevoland

Er zijn in Flevoland naast veel mogelijkheden voor wonen en recreatie ook mooie innovatieve bedrijven gevestigd. Buiten en binnen Flevoland is dit niet altijd zichtbaar. Win4All wil aan iedereen laten zien wat Flevoland allemaal te bieden heeft. Het Brandteam Flevoland, geïnitieerd door Win4All, heeft de opdracht dit beter zichtbaar te maken voor mensen en bedrijven binnen en buiten de provincie.

Meer informatie: www.win4all.nl

Maak kennis met de board en het supportteam.

Win4All Economic Board Flevoland is een gezamelijk gedragen initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie.