Slim combineren

Welvaart gaat over méér dan alleen geld, economische groei en het Bruto Binnenlands Product. De onderzoeksafdeling van de Rabobank deed daarom onderzoek naar Brede Welvaart: de kwaliteit van leven. De score van Flevoland? Iets lager dan de rest van Nederland. ‘Dat komt omdat veel respondenten uit Almere en Lelystad komen. In grote steden wordt brede welvaart over het algemeen lager gewaardeerd,’ legt accountmanager Fred Hoekstra van de Rabobank uit. Maar, er zijn kansen genoeg: energieopslag, slimmer gebruik van de ruimte en de vooruitstrevende spirit van onze ondernemers. 

‘Als we met z’n allen willen genieten van een economisch sterk Flevoland, waar we prettig kunnen wonen, werken én een gezonde natuur hebben, dan moeten we goed naden­ ken over hoe we onze ruimte gebruiken. Flevoland is klein. We moeten verder op een manier waarbij we het maximale uit de vierkante meters halen zonder de natuur en het milieu te beschadigen,’ legt Fred uit. De uitdaging in Flevoland ligt volgens hem in de slimme combinatie van functies. 

‘Flevoland heeft de meeste hoogwaardige landbouwgrond in Nederland, maar zal ook een bijdrage moeten leveren aan de ruimtetransitie, om een duurzame, circulaire en klimaatneutrale samenleving te creëren. Om simpelweg alles te kunnen doen wat wij mensen graag willen en belangrijk vinden. Grond kan op meerdere manieren worden gebruikt. Denk aan het bouwen van huizen en bedrijven op plekken waar al wegen zijn, zodat we de natuur niet verstoren. Of stapelen: bijvoorbeeld een akker met zacht fruit, dat niet goed bestand is tegen de volle zon, voorzien van zonnepanelen als beschutting. Schaduw en stroomopwekking tegelijk!’ 

Verbinden en kennisdelen 

In zijn werk als accountmanager voor de zakelijke markt heeft Fred te maken met ondernemers uit de hele provincie. ‘In Flevoland zijn de ondernemers innovatief en vooruitstrevend. Altijd op zoek zijn naar nieuwe ideeën en manieren om hun bedrijf te verbeteren. Ze kijken verder dan hun eigen bordje en willen bijdragen aan oplossingen voor problemen zoals de energiecrisis en de stikstofcrisis. Ondernemen in Flevoland is spannend, je weet niet altijd of het een succes wordt. Maar Flevolandse ondernemers zijn gemotiveerd om mee te werken aan een oplossing en bereid om daar fors in te investeren. Ze zijn echte koplopers en dat is iets om trots op te zijn! De Rabobank helpt ondernemers door het verbinden van stakeholders en het samenbrengen van krachten, om zo ontwikkeling en innovatie te stimuleren, zoals in het Agro Foodcluster. Samen kijken we naar kansen en uitdagingen voor de sector.’ 

Kansen voor energieopslag 

Over kansen en uitdagingen gesproken: Flevoland kreeg als eerste provincie te maken met netcongestie: we wekken zoveel elektriciteit op dat er niet genoeg capaciteit is om 

het allemaal te transporteren via de elektriciteitsnetwerken. Fred: ‘Flikkerende lichten, stroomuitval, zonnepanelen die op piekmomenten “eruit klappen”, allemaal gevolgen van het overbelaste elektriciteitsnet. Om netcongestie te voorkomen, moeten we zorgen voor slimmere oplossingen en gebruik maken van piek­ en dalmomenten. Of door energie op te slaan op momenten dat er meer wordt opgewekt dan nodig. In Lelystad werd bijvoorbeeld vorig jaar de grootste batterij van Nederland in gebruik genomen. In de batterij kan jaarlijks 30.000 megawattuur duurzame elektriciteit worden opgeslagen, vergelijkbaar met het verbruik van 9000 huishoudens. De kansen voor energieopslag zijn in Flevoland groot.’ 

Win4All Economic Board Flevoland is een gezamelijk gedragen initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie.