DSVF 2024: LICHTE ECONOMISCHE GROEI, PERSONEELSSCHAARSTE EN KEUZERUIMTE VRAGEN

Flevoland maakt als jonge provincie een snelle ontwikkeling door, waar het gemiddeld genomen prettig leven is. Steeds meer mensen komen in Flevoland wonen. Ook de economie is het afgelopen jaar licht gegroeid en de werkgelegenheid bereikte een recordniveau. De Flevolander had maar liefst 3 banen voor het uitkiezen. Tegelijkertijd wordt de regio op allerlei fronten geconfronteerd met schaarste. Personeelskrapte, netcongestie en afnemende hoeveelheid ruimte. Flevoland loopt tegen de grenzen van groei aan. Dit blijkt uit de Flevoland Monitor 2024, die op 25 april werd gelanceerd tijdens De Staat van Flevoland, het kennis en inspiratie event over de Flevolandse economie met bijna 200 deelnemers.

De Flevoland Monitor beschrijft de stand en ontwikkeling van de economie in Flevoland. Friso de Vor, senior onderzoeker regionale economie bij het kenniscentrum Technologie van hogeschool Windesheim, leidde het onderzoek met bijdragen van Rabobank en Provincie Flevoland. Economic Board Flevoland is de initiatiefnemer tot het onderzoek.

Stabiele en gemiddelde brede welvaart

Brede welvaart is een centraal thema in de Flevoland Monitor. Brede welvaart komt voort uit het besef dat vooruitgang meer is dan economische groei. Het gaat over welvaart, welzijn én welbevinden van mensen. Uit het gemiddelde van de scores blijkt dat de brede welvaart stabiel is en vergelijkbaar met de rest van Nederland. Femke Rientsma, voorzitter van de Economic Board: ’Flevoland is een samenleving die door de mensen is gemaakt. En Flevoland is nog steeds niet af. Het maken van een vitale samenleving is heel actueel. Met bijvoorbeeld betaalbare woningen voor jongeren. Of een goede toegankelijke zorg voor alle Flevolanders. De inzichten uit dit onderzoek vormen een basis om met elkaar het goede gesprek te voeren, om onze mooie provincie verder voorwaarts te brengen.’

Lichte economische groei

In 2023 is de Flevolandse economie flink afgekoeld. Er was sprake van een lichte groei van het Flevolandse bruto regionaal product (brp) van 0,9 procent. Landelijk was de groei gemiddeld genomen nog lager: 0,1 procent. Een jaar eerder was de groei van het Flevolandse brp nog 4,3 procent. Tegelijkertijd is te zien dat de werkgelegenheid een recordniveau bereikte. Halverwege 2023 waren 213.180 personen werkzaam in Flevoland, bijna 8.000 meer dan een jaar eerder. Op de lange termijn moet de groei van de economie vooral komen van een hogere productiviteit per werkende. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is een vertragende

groei kenmerkend voor de arbeidsproductiviteit. ‘De huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om manieren om de arbeidsproductiviteit te verhogen, wat met name geldt voor Flevoland’, waarschuwt Friso de Vor. Het niveau van de arbeidsproductiviteit in Flevoland ligt structureel onder het landelijk gemiddelde, bijna 9 procent in 2022.

Toenemende schaarste

De onderzoekers concluderen dat er in de economie op vele vlakken sprake is van toenemende schaarste. Gebrek aan onder andere fysieke ruimte, krapte op het elektriciteitsnet en bovenal tekort aan personeel. In de context van schaarste is het zaak kritisch te kijken naar de waarde die bedrijven en sectoren toevoegen. Dit betekent in belangrijke mate kiezen voor technologie en innovatie. Dit stelt Flevoland in staat om slimmer, efficiënter en duurzamer te produceren. ‘Bovendien zal de arbeidskrapte in belangrijke mate bepalend zijn voor de aanpak van de grote transitieopgaven. Onder andere rondom energie, digitalisering, voedsel en circulariteit. Daar zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten hard nodig’, waarschuwt Friso de Vor.

Waar willen we als Flevoland in de toekomst ons geld mee verdienen? Hoe willen we dat Flevoland eruitziet en doen we daarvoor het juiste? De inzichten uit de Flevoland Monitor helpen bij het bepalen van de richting waarin Flevoland zich wenst te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. ‘Het is fantastisch om te zien dat we vandaag in het theater De Meerpaal in Dronten met bijna 200 personen uit bedrijfsleven, kennisorganisaties en overheden aan de slag gingen met de uitdagingen voor de toekomst’, aldus voorzitter Femke Rientsma.

Over Economic Board Flevoland

De Economic Board is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, (beroeps)onderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. De Board zet zich in voor ondernemerschap en duurzame groei in Flevoland. De Flevoland Monitor is als download te vinden op www.economicboardflevoland.nl

Hier vindt u meer over het onderzoek dat hogeschool Windesheim in én voor de regio uitvoert. 

Economic Board Flevoland is een gezamelijk gedragen initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie.