De Staat van Flevoland: krachtige ontwikkeling met groei boven Nederlandse gemiddelde

Flevoland is volop in beweging en maakt een krachtige ontwikkeling door. De economische regio kenmerkt zich door grote verschillen in ontwikkeltempo van de 6 gemeenten. Daarnaast valt op dat in de afgelopen 10 jaar de omvang van de Flevolandse economie (bruto regionaal product) per saldo harder toeneemt dan die van Nederland als geheel. Dit staat in de 1e Flevoland Monitor 2023, die op 6 april werd gelanceerd tijdens De Staat van Flevoland, het kennis en inspiratie event over de Flevolandse economie met rond de 200 deelnemers.

De Flevoland Monitor 2023 beschrijft op basis van data de stand en ontwikkeling van de economie in Flevoland. Friso de Vor, senior onderzoeker regionale economie bij het kenniscentrum Technologie van hogeschool Windesheim, leidde het onderzoek met bijdragen van Rabobank en Provincie Flevoland en in opdracht van de Economic Board Flevoland.

 

Ruimte in Flevoland  
Femke Rientsma, voorzitter van de Economic Board: ‘De krachtige ontwikkeling van Flevoland is te verklaren doordat er ruimte is voor ondernemers. Daarmee heeft Flevoland goud in handen, maar tegelijkertijd neemt de strijd om de ruimte steeds meer toe. Denk aan de woningbouw, de natuur en de energietransitie. Dit betekent dat we selectiever moeten omgaan met de beschikbare ruimte zodat het ook voor volgende generaties in Flevoland fijn wonen, werken en leven is.’

 

Sterke economische ontwikkeling
De cijfers uit de monitor laten zien dat op veel indicatoren het landelijk gemiddelde wordt overtroffen. Zo nam over de afgelopen 10 jaar de omvang van de Flevolandse economie (bruto regionaal product) per saldo harder toe dan die van Nederland als geheel. De werkgelegenheid groeide bovengemiddeld en de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen kwam in een stroomversnelling terecht. Bovendien lijkt het erop dat Flevoland de schok van de coronacrisis verhoudingsgewijs goed verwerkt heeft. ‘De klap van de coronacrisis kwam minder hard aan dan elders. Waarna de Flevolandse economie weer snel terugveerde’, aldus Windesheimonderzoeker Friso de Vor.

Een van de andere conclusies is dat Flevoland per deelgebied grote verschillen laat zien in oriëntatie en ontwikkeltempo. Terwijl er zich flink wat gemeenschappelijke transitievraagstukken aandienen, zoals op het gebied van verduurzaming en arbeidsmarktontwikkeling. De Vor concludeert: ‘Juist vanuit (de erkenning van) die verscheidenheid moeten deze ontwikkelvraagstukken beantwoord worden. Dit draagt mede bij aan het zelfbewustzijn van de regio: een belangrijke voorwaarde om weloverwogen keuzes te kunnen maken – voor nu en in de toekomst.’

 

Uitdagingen voor de toekomst
De inzichten uit de Flevoland Monitor vormen een basis die helpt bij het bepalen van de richting waarin Flevoland zich wenst door te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. De huidige (mondiale) ontwikkelingen en een aantal grote transitieopgaven rondom verduurzaming, economische vernieuwing, digitalisering en arbeidsmarktontwikkeling, plaatsen ook de Flevolandse economie voor grote uitdagingen.

‘Flevoland is een jonge en dynamische provincie die nog veel potentie heeft. En voor de grote uitdagingen is de noodzaak van samenwerking tussen sectoren en verbindingen tussen kennisinstituten en bedrijfsleven alleen maar urgenter geworden. Het is fantastisch om te zien dat we vandaag met 200 personen uit bedrijfsleven, kennisorganisaties en overheden aan de slag gaan met de uitdagingen voor de toekomst’, aldus voorzitter Femke Rientsma.

Win4All Economic Board Flevoland is een gezamelijk gedragen initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie.