De Staat van Flevoland 2023 een groot succes

Met maar liefst 200 deelnemers, de lancering van de eerste Flevoland Monitor 2023 en inspirerende workshops kijkt Economic Board Flevoland terug op een succesvolle tweede editie van De Staat van Flevoland. Femke Rientsma, voorzitter van Economic Board Flevoland: ‘Onderzoek doen naar de Flevolandse economie is belangrijk en waardevol. De Flevoland monitor helpt ons de juiste gesprekken voeren en bruggen slaan.’

Het event voor ondernemers, overheid en onderwijs vond plaats in het Aviodrome. De Staat van Flevoland vond voor de tweede keer plaats in het Aviodrome in Lelystad. Meer dan 200 deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid waren hierbij aanwezig. Mijlpaal was de presentatie van de Flevoland Monitor. Voor het eerst vond uitgebreid onderzoek plaats naar de stand van de Flevolandse economie. ‘We hebben de thermometer diep in de Flevolandse economie gestoken.’ 

Onderbouwing

Dat zei Friso de Vor senior onderzoeker regionale economie van het kenniscentrum Technologie van hogeschool Windesheim, lichtte de highlights van het onderzoek toe. Hij presenteerde de eerste editie van de Flevoland Monitor. Dat deed hij tijdens De Staat van Flevoland in een goed gevulde zaal in het Aviodrome in Lelystad. ‘Deze eerste editie is als het ware een nulmeting’, zei voorzitter Femke Rientsma van Economic Board Flevoland. De bedoeling is om vanaf nu ieder jaar een monitor uit te brengen en te presenteren tijdens De Staat van Flevoland. ‘Het is belangrijk dat we in gesprek blijven en bruggen slaan met elkaar.’

Regionale verschillen

Wat opvalt is dat de Flevolandse economie flink groeit, maar dat er regionale verschillen zijn.

De Noordoostpolder en Urk ontwikkelen zich sneller dan het regionale en landelijke gemiddelde, terwijl Almere daar juist iets onder zit. Dit geldt ook als het gaat om brede welvaart, waarbij het niet alleen draait om geld (inkomen), maar ook om huisvesting, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid en werk-privébalans. Onderzoeker Friso de Vor: ‘Flevoland is een jonge provincie, de zes gemeenten zijn iedere op een ander moment gestart. Dat zie je terug in de fase van ontwikkelen.’

Volop kansen

‘Flevoland is nog jong. Je hebt hier nog de ruimte en de gevestigde belangen zijn minder aanwezig. Dat is juist een kans’, zei Henri de Groot. Hij is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de VU. Flevoland is hard op weg is om volwassen te worden.  Deze mening deelde de meerderheid van de aanwezigen in de zaal. Ook de aanwezigen in de zaal vonden dat. Zij konden via een speciale app reageren op stellingen en aangeven wat ze belangrijk vonden. Dit gebeurde tijdens een panelgesprek onder begeleiding van dagvoorzitter Marco Smit, directeur bij Horizon Flevoland.

Het panel bestond uit Femke Rientsma (voorzitter Economic Board Flevoland), Henri de Groot (hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek VU), Jan-Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland), Rogier Aalders (regionaal econoom RaboResearch) en onderzoeker Friso de Vor.

Ruimte om te ondernemen

Kenmerken van de Flevolandse economie? De aanwezigen waren eensgezind: veel lokale bedrijvigheid, ruimte om te ondernemen, innovatiekracht en, met de voeten in de kleine en ook de pioniersmentaliteit is nog springlevend.

‘Flevoland is eigenlijk kind van een heel grote ambitie in Nederland: het Zuiderzeeproject. Destijds bedoeld om ruimte te bieden voor de landbouw. Nu draait het om verstedelijking. Als we met elkaar innovatief willen zijn, dan moeten we nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan’, aldus gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Hoogleraar Henri de Groot: ‘Ik feliciteer jullie met de uitkomsten van de eerste Flevoland Monitor. Deze feiten zijn een mooi vertrekpunt. Blijf nadenken over je verbindingen met andere regio’s.’

Waterstof als kans

De tweede editie van De Staat van Flevoland bood ook dit keer alle ruimte om elkaar te ontmoeten, te inspireren, kennis te delen en te netwerken. Tijdens de inspiratie- en kennissessies gingen deelnemers aan de slag met belangrijke thema’s voor de Flevolandse economie. Soms op grote hoogte, zoals de kennissessie over waterstof in het laadruim van een Boeing 747. Flevoland zet vol in op waterstof. Het doel? Lokaal waterstof opwekken en ook lokaal inzetten. Maar liefst meer dan 20 Flevolandse partijen werken samen aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie, en aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk.

Boerderij van de Toekomst

In het gebouw Officiersmess sprak onderzoeker Pieter de Wolf over de Boerderij van de Toekomst. ‘De Flevolandse akkerbouw ontwikkelde zich de afgelopen jaren in hoog tempo en inmiddels is het tijd voor het volgende hoofdstuk’, zei onderzoeker Pieter de Wolf tijdens de inspiratiesessie Boerderij van de Toekomst. Klimaatverandering, biodiversiteit, bodemuitputting en het veranderde voedselsysteem (de eiwittransitie) zijn daarvoor een van de redenen. De uitdaging? Een productief landbouwsysteem dat zorgvuldig omgaat met hulpbronnen, maar ook robuust is.

Deelnemers konden reageren op stellingen en dat leverde levendige discussies op. Niet alleen over de bodem, ook over het houden van voldoende zoet water voor de toekomst. Pieter de Wolf daagde de aanwezigen uit om het hier niet bij te laten. ‘Laten we discussies als deze op onze kopakker in Lelystad voeren.’

Je vindt de Flevoland Monitor hier

Economic Board Flevoland is een gezamelijk gedragen initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie.